Orthopedagogiek Theissen

Voor hulp bij sociaal-emotionele en gedragsproblemen

Er bestaat geen eenduidige manier van opvoeden. En elk kind is uniek. Iedere opvoeder ook. Ouders kunnen vragen hebben over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Praktijk voor orthopedagogiek Theissen stemt de begeleiding af op de persoonlijke gezinssituatie.

Iedere ouder twijfelt weleens over de opvoeding. Het loopt niet goed in de omgang met uw kind. Er zijn zorgen over bepaald gedrag van uw kind en u weet niet meer hoe u daarmee om kunt gaan.
Meestal lost het zich vanzelf weer op, maar als de zorgen aanhouden dan kunnen gesprekken of psychologisch onderzoek bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen uitkomst bieden.

Orthopedagogiek Theissen biedt generalistische Basis GGZ en is er voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders. U kunt bij Orthopedagogiek Theissen terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies.

Het kan hierbij o.a. gaan om:

  • Gedragsproblemen
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Angsten
  • Somberheid
  • Verwerking van traumatische ervaringen
  • Vragen over de ontwikkeling van uw kind
  • Buikpijn- of hoofdpijnklachten die geen lichamelijke oorzaak hebben 

In het eerste gesprek wordt het probleem met u en/of uw kind besproken. Als het probleem helder is, wordt meteen gestart met passende, meestal kortdurende, behandeling.

Wanneer de problematiek complexer is, kan er voor gekozen worden om een psychologisch onderzoek uit te voeren. Met een onderzoek kan een duidelijk beeld worden verkregen van de problematiek en kan een verklaring worden gezocht voor het gedrag van uw kind.

Oranna Theissen is orthopedagoog-generalist. Gesprekken met een orthopedagoog-generalist worden door bijna alle zorgverzekeringen vergoed als u een verwijzing heeft van huisarts of jeugdarts. Het is wenselijk om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te vragen of zij een orthopedagoog-generalist vergoeden.

U kunt uw kind ook zonder verwijzing aanmelden. Op de website www.orthopedagogiek-theissen.nl vindt u meer informatie over de kosten.

Oranna Theissen
Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen

T (0544) 46 65 15
www.orthopedagogiek-theissen.nl