Inge Eekelder Coach Zorgsector

Steuntje in de rug voor zorgmedewerkers en eenieder die werkzaam is binnen een zorgorganisatie.

Mijn missie is zorgmedewerkers weer bewust te maken dat zij er óók toe doen door ze stil te
laten staan bij zichzelf. De mens áchter de zorgmedewerkers naar voren halen en van daaruit een
goede passende balans creëren en behouden in de zorg naar anderen toe. Preventieve coaching
om verzuim te voorkomen/verkorten. Bevordering van werkplezier, veerkracht, zelfregie.

• Mentaal/emotionele ondersteuning voor zorgprofessionals individueel en in teamverband
• Begeleiding moreel beraden, waarin ik met zorgteams ethische vraagstukken/dilemma's
onderzoek.
• Intervisie begeleiding
• Stress & burn-out begeleiding
• Preventief/curatief/nazorg

Voor meer informatie:
info@inge-eekelder.nl
www.inge-eekelder.nl
Tel: 0628905953