Verslavingsbehandeling Iriszorg

IrisZorg, polikliniek verslavingszorg, regio Oost

De polikliniek in Groenlo, gevestigd in gezondheidscentrum Den Papendiek, is onderdeel van de polikliniek verslavingszorg regio Oost van IrisZorg. IrisZorg is een instelling die in een groot deel van Gelderland (en ook in Overijssel en de Flevopolder) zorg biedt aan mensen met verslavingsproblemen en mensen die door omstandigheden aangewezen zijn op maatschappelijke opvang.

De polikliniek verslavingszorg regio Oost verzorgt de zogenaamde ambulante verslavingszorg in de Achterhoek en het gebied ‘de Liemers’. Naast het bureau in Groenlo heeft IrisZorg ook bureaus in Zevenaar en Doetinchem. Jaarlijks bedient de regio Oost ongeveer 950 cliënten.

Medewerkers van de polikliniek in Groenlo bieden ambulante hulpverlening voor cliënten met verslavingsproblemen op het gebied van alcohol, drugs, gokken en/of medicijnen. IrisZorg hanteert het ‘biopsychosociaal model’ als theoretisch uitgangspunt. Dat wil zeggen dat veel factoren een bijdrage kunnen leveren bij het ontstaan van verslaving, waaronder genetische, biologische, psychologische, sociale en culturele factoren. Het team van medewerkers bestaat daarom uit verschillende disciplines, zoals een verslavingsarts, psychiater, psycholoog, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Samen overleggen zij wat het best passende behandelaanbod zou kunnen zijn voor een cliënt die met een hulpvraag komt.

Via de telefonische aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een zogenaamd screeningsgesprek met het doel de problemen in kaart te brengen. Als dat is gebeurd wordt er een indicatie gesteld en een zorgplan geformuleerd, waarbij de hulpvraag van de cliënt als uitgangspunt dient. Sommige cliënten hebben voldoende aan een aantal vervolggesprekken, sommigen gaan een training volgen en anderen hebben een klinische opname nodig in een verslavingskliniek.

Meestal worden cliënten uitgenodigd om naar het bureau toe te komen, maar er kunnen ook omstandigheden zijn waardoor de medewerkers op huisbezoek gaan. Op indicatie wordt intensieve thuiszorg aangeboden.

IrisZorg, regio Oost vindt het belangrijk dat er continuïteit van zorg is en heeft daarom casemanagement en trajectbegeleiding hoog in het vaandel staan. Er wordt constant gezocht naar wegen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de cliënt. Daarom werken we veel samen met instanties als GGNet, Tactus, Sensire, de politie, huisartsen, etc.

Voor meer informatie over IrisZorg zie www.iriszorg.nl
Voor vragen of aanmelding kunt u bellen met  088-6061600