Praktijken Timmer, Hermans en Van der Laan

Specialistische GGZ. Kleinschalig, persoonlijk en compleet

Timmer, Hermans en Van der Laan bieden specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen met uiteenlopende problematiek.

Timmer, Hermans en Van der Laan bieden specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen met uiteenlopende problematiek zoals depressieve klachten, stemmingswisselingen, angststoornissen, ADHD, autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij gaat het met name om mensen met complexere problemen. Omdat het om specialistische geestelijke gezondheidszorg gaat, is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Hiermee wordt de zorg grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar.

Kleinschalig & persoonlijk

Annemieke van der Laan en Simone Timmer hebben beiden veel ervaring binnen grote psychiatrische instellingen. “We misten hier vaak kleinschaligheid en korte lijnen. Je hoort mensen vaak klagen over lange wachtlijsten en het moeten veranderen van behandelaar. Daardoor voelt een behandeling onpersoonlijk aan, terwijl het juist gaat om zeer persoonlijke en kwetsbare zaken. Binnen onze praktijk proberen we daar écht aandacht voor te hebben.” Marc Hermans, klinisch psycholoog, werkt al langer als zelfstandige en ziet ook de voordelen van een kleine praktijk. “Wij werken aan concrete doelen, met als motto: Zo kortdurend als het kan, zo lang als nodig is.” 

Compleet

De praktijken Timmer, Hermans en Van der Laan werken met één secretariaat. “Onze volledige administratie wordt door het secretariaat gedaan, waardoor cliënten één aanspreekpunt hebben. Op die manier kunnen wij ons volledig richten op de zorg.” Om een zo compleet mogelijke behandeling aan te kunnen bieden, werken ze samen met diverse andere disciplines zoals een relatie- en gezinstherapeut, psychomotorische therapeut en dramatherapeuten. “Deze collega’s worden bij de behandeling betrokken als dat zinvol is, zo krijgt elk individu de meest passende behandeling.”

Behandelpartners

De psychiaters en klinisch psycholoog werken ook nauw samen met een aantal collega’s die optreden als mede-behandelaren. Dit zijn verpleegkundig specialisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

  • Chris Loth van Praktijk Loth Verpleegkunde is verpleegkundig specialist GGZ en al jarenlang werkzaam in de GGZ. Zij is gespecialiseerd als behandelaar in de dubbele problematiek van verslaving en andere psychische problemen zoals ADHD, autisme, trauma, depressie en angst.
  • Wilma Reesink van Reesink GGZ Praktijk is verpleegkundig specialist GGZ en als behandelaar ervaren in de chronische psychische problematiek en expert in ACT-methoden.
  • Jochem Hartlief van Praktijk Hartlief GGZ is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en zijn missie is om hoogwaardige, persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg aan te bieden bij (zich ontwikkelende) psychische en psychiatrische klachten en/of stoornissen.
  • Astrid van Gorkom is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en ACTtherapeut. Zij heeft jarenlang ervaring in de SGGZ als behandelaar bij allerlei psychische problemen en psychische problematiek bij ouderen.

Alle verpleegkundigen zijn gekoppeld aan een psychiater of de klinisch psycholoog. Zo ontstaat een kwalitatief goede multidisciplinaire samenwerking. “Dat bevalt ons goed omdat wij geloven in een gezamenlijke behandeling in het belang van een betere kwaliteit van leven.

T (0575) 76 08 02
www.timmerpsychiatrie.nl