Marant Dyslexiezorg

Een extra steuntje in de rug

Ieder kind kent z’n ups en downs. Straalt als het goed gaat, en kan ook wel eens minder lekker in z’n vel zitten. Misschien loopt het niet goed met vriendjes en vriendinnetjes, is het kind bang om fouten te maken, of lijkt lezen en schrijven lastig te zijn.


Dit kan gewoon een korte ontwikkelingsperiode zijn. Maar als het langer duurt en u of school zich zorgen maakt, dan is het wellicht een idee om eens te kijken of uw kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken.
Wij helpen kinderen om beter voor zichzelf op te komen, leren kinderen zich beter te ontspannen, grenzen aan te geven of we helpen ze met sociale vaardigheden. De psychologen en orthopedagogen van onze Behandelpraktijk geven tijdelijke zorg, geen therapie, zodat uw kind weer sterker verder kan. Daarnaast hebben we een uitgebreide dyslexieafdeling waar uw kind terecht kan als hij of zij problemen lijkt te hebben met lezen of spellen.

Ga direct naar:

·         Dyslexie/Lees- en spellingproblemen
·         Dyslexie in beeld
·         Rekenproblemen/Dyscalculie
·         Gedrag
·         Leren & Studeren
·         Aanmeldingsformulieren
·         De Behandelpraktijk
·         Onze locaties
·         Spreekuren

 

Marant Dyslexiezorg
T 0481439327
M 0631795897
www.marant.nl