Logopedie Direct

Logopedie Direct

Met ingang van 1 juni 2016 is onze praktijk voor logopedie in Groenlo gestart.

De logopedist begeleidt mensen met een hulpvraag op het gebied van de communicatie in de brede zin van het woord. De logopedisten werkzaam in de praktijken zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en volgens de wet BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deelname aan werkgroepen, samenwerkingsverbanden en kwaliteitskringen wordt de kwaliteit gewaarborgd.
Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag.

Onze logopediepraktijk is een all-round praktijk met de volgende specialisaties:
    •    Preverbale logopedie
    •    Dyslexie
    •    Hanen Ouderprogramma
    •    Stemtherapie
    •    OMFT (Logopedie en Tandheelkunde)
    •    Linguïstiek (Taaldiagnostiek en behandeling)
    •    Logopedie bij meertaligheid
    •    Logopedie bij kinderen met schisisproblematiek
    •    Mimetherapie
    •    MFL (Manuele Facilitatie van de Larynx)

Logopedie Direct, vestiging Den Papendiek

Christel te Winkel MSc
Buitenschans 70
7141 EL Groenlo

Postbus 3697
7500 DR Enschede

Telefoon: 06 54 32 77 26
www.logopedie-direct.nl