Entrea Lindenhout

Door ons werk zien gezinnen weer nieuwe mogelijkheden

Hulpverleners van entrea lindenhout zijn al jaren in Den Papendiek te vinden. Entrea lindenhout is een jeugdzorgorganisatie voor specialistische jeugdhulp en opvoedondersteuning.

Marleen en Maureen, beiden pleegzorgbegeleiders: “Samen met onze collega’s bieden we hulp bij gedrags- of ontwikkelingsvragen. Van drammende peuters tot eindeloze ruzies met pubers, kinderen met autisme, hechtingsproblemen of bij complexe scheidingen. We helpen gezinnen de rust en balans te herstellen, zicht te krijgen op hun problemen en bieden behandeling om zonder ons verder te kunnen.”

Thuis en in de buurt

Gezin en omgeving spelen een belangrijke rol in de specialistische hulp die entrea lindenhout aan gezinnen biedt. Gezinnen die in de opvoeding vastlopen. Jongeren voor wie een uithuisplaatsing dreigt. Complexe opvoedsituaties waarin de vele vormen van onze intensieve ambulante hulp kan helpen. Bij het gezin thuis, op school en in de buurt. Samen met de mensen die voor het gezin belangrijk zijn. Maureen: “Alle hulpverleners doen er alles aan om kind en gezin op maat te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat het thuis weer goed gaat en een uithuisplaatsing voorkomen wordt.”

Wat ligt er onder het gedrag van een kind?

Klachten van kinderen en ouders kunnen heel verschillend zijn, want eenieder heeft zijn eigen manieren om problemen te ervaren en erover te praten. Het kan gaan om gedragsproblemen, maar ook slaapproblemen of angst en vermijdingsgedrag. De grote vraag is vaak: wat ligt er onder het gedrag van het kind? Wat heeft het probleem veroorzaakt en wat houdt het in stand? Marleen: “Ook met een ingewikkelde diagnostiekvraag kan men bij entrea lindenhout terecht. Er is geen kant en klare oplossing. Ieder kind en iedere ouder is anders. Onze hulp is daarom maatwerk.

Hulp bij scheiding

Eén op de vier scheidingen is complex Het aantal complexe echtscheidingen is de afgelopen jaren toegenomen. Inmiddels is bij een op de vier sprake van strijd. En hoe gaat het dan met de kinderen? Maureen: “Kinderen raken vaak betrokken bij deze strijd. Hoe dan ook, het heeft een negatief effect op hun ontwikkeling. Entrea lindenhout helpt daarom ouders bij het opnieuw vormgeven van hun ouderschap, waarbij we het belang van het kind centraal stellen.

Zo thuis mogelijk

Al onze hulp is gericht op thuis, maar soms kan het zijn dat een kind (even) niet meer thuis kan wonen. Marleen: “En als thuis wonen niet mogelijk is, dan zo thuis mogelijk. Dan zorgen we voor een passende plek in een pleeggezin of gezinshuis, waar het kind of de jongere de zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft. En waar de opvoedtaak wordt overgenomen, in goede samenwerking met de ouders. Maureen en ik begeleiden (pleeg)gezinnen daar graag bij.

Dichtbij

“Kortom, entrea lindenhout is dichtbij als opgroeien of opvoeden (te) ingewikkeld wordt’, aldus Maureen en Marleen. ‘Door wat wij doen, ziet een gezin weer nieuwe mogelijkheden; daar gaan we voor.”

Meer weten?

Neem dan contact op met ons Entreeteam

T (088) 356 3000
www.entrealindenhout.nl