Bggz Mindfit Achterhoek

Mindfit Achterhoek is een betrokken en gedreven team van (GZ-)psychologen, ieder met eigen ervaringen en expertise. We werken in de Achterhoek en stemmen onze zorg en locaties af op de behoeften binnen de regio. Onze hulp sluit dan ook aan bij uw wensen en vindt u in uw eigen buurt.

We bieden verschillende kortdurende behandelingen aan binnen de Basis GGZ; individueel of in groepsverband, face-to-face of (deels) online. We bepalen samen met u welke vorm het beste bij u past aan de hand van uw mogelijkheden en hulpvraag.

Informatie over ons team kunt u vinden op onze site www.mindfit.nl. Hier treft u eveneens meer informatie aan over onze organisatie en de ondersteuning die we bieden.

   

Gezondheidscentrum Den Papendiek
Buitenschans 50
7141 EL Groenlo

T 088 – 64 63 317
E achterhoek@mindfit.nl